Hund

NB-Djur

Att arbeta med hundar innebär att du möter både hundar och hundägare. Du utvecklar kunskaper för yrkesarbete med hundar och förmågan att samspela med och träna hundar. Du ges möjlighet att handleda hundägare och hundförare mot specifika mål, samt hantera beteendeproblem hos hundar. Du får också kunskaper om hundars beteende, hundraser, skötsel, friskvård och sjukdomar. Under dina år hos oss får du träna ditt ledarskap samt utveckla dina praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att kunna arbeta professionellt.

I samarbete med bland annat Uddevalla hundhälsa så kan vi erbjuda dig en
profilering mot rehabilitering och friskvård för hund. I samarbete med Kustmarkens hundtjänst kan vi även erbjuda utbildning mot hunddressör där du får chans att arbeta med utbildning av ledarhundar.

Inom profilen hund ges du möjlighet att avlägga examen i grundläggande läkemedelshantering för hund och katt (D8/D9), vilket ger dig behörighet att ge injektioner, sätt kanyl samt provtagning. Du har även möjlighet att få med dig de kunskaper, erfarenheter och intyg som krävs för att själv få öppna hunddagis/pensionat.

Poängplaner

Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen
Inriktning Djur
Programfördjupning
Övrigt

Förslag på sidor