Naturvetenskap NA

Naturvetenskapsprogrammet

Sveriges bredaste utbildning

Naturvetenskap är en viktig förutsättning för den snabba utvecklingen i vårt moderna samhälle inom exempelvis medicin, matematik och teknik.

Inom programmet finns två inriktningarna och en specialisering:

Naturvetenskap

Naturvetenskap och samhälle

 

På vårt program får du en bred och bra start om du vill bli civilingenjör, biolog, sjuksköterska, designer, läkare, veterinär, journalist, lärare, ekonom eller något helt annat!

Naturvetenskapsprogrammet på ger dig särskild behörighet till de allra flesta universitets- och högskoleutbildningar. Om du inte vet vad du vill göra efter gymnasiet, kan NA-programmet vara ditt bästa val.

Vårt program har flera olika inriktningar. Inför årskurs två väljer du antingen Naturvetaren eller Samhällsvetaren. Detta inriktningsval påverkar sedan hur klasserna kommer att se ut från och med våren i årskurs två.

Oavsett inriktning undervisas du av engagerade, erfarna och behöriga lärare.

Välkommen till Naturvetenskapsprogrammet!

Se Skolverkets film om Naturvetenskapsprogrammet

Kontakt

Hanna Lindblad, studie och yrkesvägledare

+46 522‑69 74 22

hanna.lindblad@uddevalla.se

Östrabo 1
Kämpegatan 36

Förslag på sidor