Naturvetenskap och samhälle

NA-Naturvetenskap och samhälle

Plocka det bästa av två världar

Här studerar du både naturvetenskapliga ämnen och fördjupar dig i samhällsvetenskap. Du läser även ämnet geografi.

Geografiämnet är tvärvetenskapligt och behandlar människans livsvillkor, naturmiljö och samhälle. Det tar även upp miljöförändringar i olika delar av världen över tid och behandlar frågor om hållbar utveckling och samhällets sårbarhet.

Samhällskunskapsämnet breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen. I undervisningen får du möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna.

Programfördjupningar är exempelvis entreprenörskap, matematik 5 (merit), internationell ekonomi, internationella relationer, samhällskunskap 3.

Poängplaner

Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen
Inriktning Naturvetenskap och samhälle
Programfördjupning
Övrigt

Förslag på sidor