Naturvetenskap

NA-Naturvetenskap

Fördjupa dig i fysik, kemi och matematik

Naturvetaren är gymnasieskolans bredaste program, alla framtida universitet- och högskoleutbildningar står öppna för dig.

Du fördjupar dig i fysik, kemi och matematik.

Fysikämnet har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld. Ämnet behandlar allt från materiens minsta beståndsdelar till universums ursprung och struktur.

Kemiämnet utvecklar förståelsen av kemins betydelse för klimat, miljö och människokroppen. Du får kunskaper om kemins olika tillämpningar inom till exempel utvecklingen av nya läkemedel, nya material och ny teknologi.

Matematikämnet är ett verktyg inom vetenskapen och handlar om att upptäcka mönster och formulera generella samband.

Poängplaner

Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen
Inriktning Naturvetenskap
Programfördjupning
Övrigt

Förslag på sidor