Nordens Ark

NA-Nordens Ark

Kombinera NA med djur och miljö

Går du denna inriktning kommer du tillbringa mycket tid på Nordens Ark, med personal som också undervisar vid Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. I undervisningen blandas teori med praktiska moment utomhus.

I kursen Djurens biologi studeras bland annat livets uppkomst och evolution, djurens mångfald och systematik samt djurs form och funktion.
Många av våra växt- och djurarter är idag hotade. I kurserna Bevarandebiologi får du lära dig om dessa arter, de stora hoten mot biologisk mångfald och vad som kan göras för att vända utvecklingen.

I kursen Etologi kommer du att lära dig om djurens beteende och varför de gör som de gör. En av de viktigaste delarna av god djurhållning är att ge djuren möjlighet att uttrycka sina naturliga beteenden. För att skapa det arbetar Nordens Ark systematiskt med att berika djurens miljö. Du kommer att delta i berikningsarbetet genom att studera några av de vilda djuren, göra berikningar för djuren och utvärdera resultatet.

 

Nordens ark logo

Ansökan

Ansökan till Nordens Ark sker via antagningssidan Indra, man väljer Naturvetenskapliga programmet sedan profil Nordens Ark. Vill du ha hjälp kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

Här kan du läsa mer om Nordens Ark:
https://nordensark.se/utbildning/gymnasium/

Poängplaner

Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen
Inriktning Nordens Ark
Individuellt val
Programfördjupning
Övrigt

*Individuellt val på UG: Engelska 7 (meritpoängskurs)

**Programfördjupning: Matematik 5 (meritpoängskurs)

Förslag på sidor