Samhällsvetenskap SA

Samhällsvetenskapsprogrammet

Vill du gå en bred gymnasieutbildning? Bli allmänbildad? Jobba med människor? Då kan samhällsvetenskapsprogrammet på Agneberg vara det rätta för dig. Programmet ger dig en stabil grund inför framtida högskolestudier.

Inom programmet finns två inriktningar:

Beteendevetenskap

Samhällsvetenskap

Poängplan

Bred utbildning

Funderar du på att bli polis, psykolog, lärare, advokat eller journalist? Eller vet du kanske inte riktigt vad du vill bli? Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig behörighet till ett flertal högskoleutbildningar. Dessutom är det väldigt enkelt att samla många meritpoäng, vilket gör det lättare för dig att komma in på den högskoleutbildning du vill.

Samhällsvetenskapsprogrammet förbereder för högskolestudier. Du får med dig redskap för att formulera, analysera och lösa problem inom flera samhällsområden. Dessutom får du en god allmänbildning och djupa kunskaper i flera ämnen.

Människan, samhället och världen

Du får fördjupa dina kunskaper om människan, samhället och världen. Alltså får du lära dig mer om människan som individ, som samhällsmedborgare och som global aktör. Ämnen som psykologi, samhällskunskap och filosofi är utmärkande. Det ger dig verktyg för att förstå dig själv, dina medmänniskor och din omvärld.

Programfördjupningar

Du väljer bland ett stort utbud av programfördjupningskurser tack vare ett nära samarbete mellan de högskoleförberedande programmen på Agneberg (Ekonomi, Samhällsvetenskap och SPINT).

Du väljer själv dessa kurser efter intresse och mål med din utbildning. Antingen är du strategisk och väljer kurser som ger dig behörighet och meritpoäng eller så väljer du helt enkelt efter intresse och fördjupar dina kunskaper inom något område.

Genom dina val är du som elev med och påverkar vilka kurser som kan erbjudas och genomföras.

Kontakt

Gunn Gustafsson, +46 522‑69 71 62

Studie och yrkesvägledare

gunn.gustafsson@uddevalla.se

.