SPINT EK och SA med internationell profil

SPINT - Internationell EK och SA

Tycker du att det är roligt med engelska? Funderar du på att studera eller arbeta utomlands i framtiden? Är du intresserad av hur vårt samhälle fungerar eller hur man startar och driver ett företag? Vill du få möjlighet att göra en projektresa till Storbritannien och få använda dina språkkunskaper på riktigt? Då kan SPINT vara utbildningen för dig!

SPINT ger dig en god grund för att fortsätta till högre studier både i Sverige och utomlands. På SPINT har du möjlighet att bli riktigt bra på engelska, eftersom en del av kurserna är på engelska samt att du läser engelska till högsta nivån. SPINT erbjuder många kurser som ger behörighet och meritpoäng inför högskolestudier.

Eftersom vi tror att du har hela världen som din framtida arena får du jobba med IELTS-material i engelskundervisningen i årskurs 3. IELTS är ett internationellt mätsystem med bred acceptans i engelskspråkiga världen, så du får även testa provdelar av det slag som du kan komma att stöta på i framtiden.

Som SPINT-elev kommer du att känna stark sammanhållning eftersom hemklassrummen ligger samlade runt ett uppehållsrum.

Under ditt tredje år gör du en projektresa till Storbritannien. Du kommer att utveckla och använda din engelska i både vardagliga och officiella situationer.


SPINT finns på två program

SASPINT – Samhällsvetenskapsprogrammet internationell profil

EKSPINT - Ekonomiprogrammet internationell profil

Kontakt

Gunn Gustafsson, +46 522‑69 71 62

Studie och yrkesvägledare

gunn.gustafsson@uddevalla.se

.