SPINT EK och SA med internationell profil

SPINT - Internationell EK och SA

SPINT – engelska och internationalisering

I en alltmer globaliserad värld får det engelska språket en allt större betydelse. SPINT är en specialisering av samhällsvetenskapsprogrammet (SA) och ekonomiprogrammet (EK) som ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper i engelska och få en mer internationell inriktning på dina gymnasiestudier.

Passar det dig?

Tycker du det är kul med engelska? Funderar du på att studera eller arbeta utomlands i framtiden? Är du intresserad av hur vårt samhälle fungerar eller hur man startar ett företag? Vill du göra en projektresa till ett engelsktalande land? Då kan SPINT vara utbildningen för dig.

Vad får du lära dig?

SPINT ger dig en god grund för att fortsätta till högre studier både i Sverige och utomlands. På SPINT har du möjlighet att bli riktigt bra på engelska, eftersom en del av undervisningen – och litteraturen – är på engelska och du läser engelska till den högsta nivån. SPINT erbjuder många kurser som ger behörighet och meritpoäng inför högskolestudier.

Gemenskap och samarbete

Som SPINT-elev kommer du att känna stark sammanhållning eftersom programmets hemklassrum ligger tillsammans i en egen del av skolan.

Projektresa utomlands

Under ditt tredje år gör du en projektresa till ett engelskspråkigt land. Projektresan kombineras ofta med ett utbyte med en skola och innehåller dessutom studiebesök och praktik. Du kommer att utveckla och använda din engelska i både vardagliga och officiella situationer.

Vad kan du arbeta med i framtiden?

SPINT ger dig en bred utbildning som förbereder dig för högskolestudier både i Sverige och utomlands. Du kanske vill arbeta inom EU eller någon annan internationell organisation? Som gymnasieekonom finns även chans att direkt efter gymnasiet arbeta med försäljning, ekonomi och administration.  

SPINT finns på två program

Du kan välja SPINT på två olika program, samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
eller ekonomiprogrammet (EK).

Samhällsvetenskapsprogrammet (SASPINT)

SPINT erbjuder inriktningen samhällsvetenskap. Inriktningen ger dig verktyg att bättre förstå din omvärld. För att förstå hur allt hänger ihop behövs fördjupade kunskaper i samhällsorienterande ämnen som historia, samhällskunskap, religion och geografi. Du studerar samhällen och konflikter utifrån historiska och internationella perspektiv. Du får träning i att diskutera och analysera lösningar på olika samhällsproblem.

Ekonomiprogrammet (EKSPINT)

SPINT erbjuder inriktningen ekonomi. Här får du kunskaper om hur företag fungerar och vilka faktorer som leder till framgång. Du får fördjupa dig i ekonomiska ämnen som till exempel företagsekonomi, marknadsföring och redovisning. Undervisningen anknyter till det lokala näringslivet och entreprenörskap. Du får möjlighet att driva ett eget företag inom Ung Företagsamhet.

Förutom en god grund för fortsatta studier passar inriktningen dig som efter gymnasiet vill arbeta med bland annat ekonomi, inköp och försäljning. Den passar också dig som vill starta och driva ett eget företag.

Programfördjupningar

Du väljer bland ett stort utbud av programfördjupningskurser tack vare ett nära samarbete mellan de högskoleförberedande programmen på Agneberg (Ekonomi, Samhällsvetenskap och SPINT).

Du väljer själv dessa kurser efter intresse och mål med din utbildning. Antingen är du strategisk och väljer kurser som ger dig behörighet och meritpoäng eller så väljer du helt enkelt efter intresse och fördjupar dina kunskaper inom något område.

Genom dina val är du som elev med och påverkar vilka kurser som kan erbjudas och genomföras.

Vill du veta vilka mer om poängplaner, programfördjupningar och programstruktur gå till programmens sida, Samhällsvetenskapsprogrammet (SASPINT) eller Ekonomiprogrammet (EKSPINT).

Kontakt

Kajsa Årebo Balsanius, +46 522‑69 68 72

Studie och yrkesvägledare

kajsa.arebo-balsanius@uddevalla.se

Uddevalla gymnasieskola agneberg Östergatan 12

45130 

UDDEVALLA