Design och produktutveckling

TE-Design och produktutveckling

Är du en problemlösare? Vill du vara med och utveckla framtidens teknik? Kanske du är den som ska ge design till framtidens mobil, göra den miljövänlig och snygg så att många vill köpa den.

Design och produktutveckling ger dig kunskaper i datorstödd design och grunderna i tekniskt konstruktionsarbete. Du får arbeta enskilt och i grupp- från idé och skiss till fungerande lösningar. Du kan också lära dig mer om entreprenörskap och hur du startar ett eget företag.

Poängplaner

Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen
Inriktning Design och produktutveckling
Programfördjupning
Övrigt

Förslag på sidor