Funkis och socialt arbete

VO-Funkis och socialt arbete

Specialisering

Specialisering ”Funkis” & Socialt arbete innehåller två fördjupningskurser. I en av kurserna läser du om människor med funktionsnedsättning, framförallt intellektuella och neuropsykiatriska, vad de innebär samt olika metoder i det pedagogiska arbetet. Kurs Socialpedagogik fördjupar kunskaper om människors olika livsvillkor samt orsaker till utanförskap och problematiska livssituationer. Du läser även om missbruk, kriminalitet och våld. Behandlingsarbete, stödinsatser och socialpedagogiskt arbete samt samtalsmetodik i stödjande samtal ingår. Du lär dig även självskydd/ självförsvar. Inriktningen har en extra APL-period (praktik) om 4 veckor.

Undersköterskan – framtida arbeten

 • På stödboende eller daglig verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning
 • Korttidsboende för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar
 • I boendestöd för människor som behöver extra stöd i boendet
 • Inom socialpsykiatrin – människor med psykisk ohälsa.
 • Särskola
 • Boende för missbrukare
 • Hemtjänst
 • Särskilda boenden

Förslag högskolan

 • Socionom/ kurator
 • Socialpedagog
 • Kriminalvårdare
 • Arbetsterapeut
 • Sjukgymnast
 • Behandlingsassistent
 • Polis

Poängplaner

Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen
Specialisering Funkis och socialt arbete
Övrigt

Förslag på sidor