SOS och internationellt arbete

VO-SOS och internationellt arbete

Specialisering

Specialisering SOS + Internationellt arbete innehåller två fördjupningskurser. Räddningsmedicin riktar sig till arbete inom akutsjukvård och räddningstjänst t.ex. ambulans, brandman, polis, kustbevakning, sjöräddning, fjällräddning och försvaret. I kursen lär du dig om katastrofer och katastrofberedskap, inom Sverige men även utomlands. Kursen Internationellt arbete riktar sig till arbete utomlands, främst inom vård och omsorg samt mot organisationer. Du lär dig om arbete med människor i vidare mening och om mänskliga rättigheter. Du läser även om epidemier och tropiska sjukdomar. I åk 3 gör du praktik inom sjukvården till exempel på sjukhus eller vårdcentral.

Undersköterskan – framtida arbeten

 • Akutsjukvård
 • Sjukvård till exempel intensivvård, medicin, ortopedi
 • Palliativ vård
 • Sjuktransporter
 • Försvarsmakten och utlandsarbete
 • Hemtjänst
 • Särskilda boenden

Förslag högskolan

 • Sjuksköterska
 • Röntgensjuksköterska
 • Ambulanssjukvårdare/ sjuksköterska
 • Sjukgymnast
 • Brandman
 • Biståndsarbete
 • Globala studier

Poängplaner

Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen
Specialisering SOS och internationellt arbete
Övrigt

Förslag på sidor