VO lärling

Vård- och omsorgsprogrammet ger en bred kunskap om arbete inom bland annat äldreomsorg och sjukvård. Utbildningen förbereder dig för arbete direkt efter gymnasiet. Behovet av utbildad och kompetent personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänsten är stort så efter din examen blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Du kommer att ha många arbetsområden att välja mellan till exempel inom hemtjänst, särskilda boenden, sjukvård till exempel intensivvård, medicin och ortopedi, på stödboenden eller daglig verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Poängplaner

Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen
Programfördjupning
Övrigt

Kontakt

Sofie Pelas Nilsson, +46 522‑69 84 85

Studie och yrkesvägledare

sofie.pelas-nilsson@uddevalla.se

Uddevalla gymnasieskola