VO-programmet Care

VO-care är en profil för dig som vill arbeta direkt efter studenten i första hand, men ändå ges möjligheter till vidare studier. När du tar studenten kan du söka jobb som undersköterska och arbeta inom äldreomsorg, psykiatri, och med personer som har funktionsnedsättning. En nyhet som vi arbetar med är Grön Hälsa, där du tillsammans med utbildad personal kommer att få möjlighet till utbildning inom detta område.

Kontakt

Hanna Lindblad,

Studie och yrkesvägledare

hanna.lindblad@uddevalla.se

Uddevalla gymnasieskola