Fastighet

VF-Fastighet

Inriktningen fastighet ger kunskaper om uppbyggnad av system i energitekniska anläggningar samt om funktioner hos system med tillhörande komponenter och den tekniska dokumentation som används i yrket. Den ger även fördjupade kunskaper i service, drift och underhåll samt utomhus- och inomhusmiljö.

Exempel på yrken:

fastighetstekniker, fastighetsskötare och fastighetsvärd

Poängplaner

Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen
Inriktning Fastighet
Programfördjupning
Övrigt

Förslag på sidor