Kyl- och värmepumpsteknik

VF-Kyl och värmepumpsteknik

Du får lära dig den senaste tekniken inom energihantering. Det handlar om att skapa behagligt inomhusklimat, kylanläggningar i mataffärer mm. Du får lära dig att bygga en kyl- och värmepumpsanläggning och ta den i drift. Du får utföra service, underhåll, felsökning och reparation. Vi lägger även fokus på miljö och säkerhet inom kyl- och värmepumpsteknik.

En stor del av utbildningen är praktisk med arbete på skola och ute i företag.
Du kommer att arbeta både med befintliga system och inom den senaste tekniken.

Arbetsmarknad och vidareutbildning

Teknik är viktig i dagens samhälle. Jobben finns på många ställen som t ex byggsektorn, privat och offentlig förvaltning och i industrin.

Efter skoltiden och cirka två år i ett företag får du tillfälle att utföra ett teoretiskt och praktiskt prov som vid godkännande leder till en yrkesexamen.

Vägvalet behöver inte alltid vara förutbestämt. Utbildning öppnar dörrar. Vill du vidareutbilda dig finns det goda möjligheter. Du kan läsa till tekniker eller ingenjör och arbeta med konstruktion och kontroll. Vill du läsa vidare har du stor nytta av praktisk bakgrund. Du får möjlighet att läsa in grundläggande högskolebehörighet.

  • Tycker du om att lösa tekniska problem?
  • Vill du ha ett fritt yrke där du jobbar på olika ställen?
  • Tycker du om att ta ansvar och egna initiativ?

Då är kyl & värmepumpstekniker ett bra yrkesval för dig. Som tekniker bygger och servar du anläggningarna ute hos olika kunder. Med en svensk utbildning kan du jobba som tekniker i hela världen.

Läs mer på:

Kyl & Värmepumpsföreningen

Poängplaner

Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen
Inriktning Kyl- och värmepumpsteknik
Programfördjupning lärling
Övrigt

Förslag på sidor