Ansökan

Antagningsbesked kommer endast att skickas ut via mail.

Därför är det viktigt att du anger rätt e-postadress i din ansökan.
Och för dig som redan studerar här: se över att du har en uppdaterad e-postadress.

Kurser som startar våren 2021.

Webbansökan öppen följande perioder

Sökperiod 1: 1 oktober - 15 november webbansökan öppen

  • 20 november: sista kompletteringsdag av betyg/intyg
  • 3 december: antagningsbesked med svarskrav mailas ut
  • 7 december: sista svarsdag

ALLMÄNNA GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIALA KURSER
Sökperiod 2: 1 december - 15 december webbansökan öppen

  • 15 december: sista kompletteringsdag av betyg/intyg
  • 16 december: antagningsbesked med svarskrav mailas ut
  • 20 december: sista svarsdag

YRKESUTBILDNINGAR
Sökperiod 2 : 1 december - 10 december webbansökan öppen

  • 10 december: sista kompletteringsdag av betyg/intyg
  • 11 december: antagningsbesked med svarskrav mailas ut
  • 20 december: sista svarsdag

Sökperiod 3: 16 december - antagning i mån av plats på kurs.
Svar mailas ut i januari 2021.

Du som INTE är folkbokförd i Uddevalla kommun måste ta kontakt med den kommun där du är folkbokförd dvs din hemkommun, innan du gör en ansökan. Tag kontakt med en studie- och yrkesvägledare i din kommun.

Det är din hemkommun dvs den kommun där du är folkbokförd som beslutar om du får lov att studera i Uddevalla eller inte. Detta eftersom det är din hemkommun som skall betala för utbildningen.

Även om din folkbokföringskommun åtar sig att betala utbildningskostnaderna, innebär det INTE att du per automatik har blivit antagen till den utbildning som du sökt.

Webbansökan

För att kunna göra en ansökan behöver du ett användarkonto.

» Här skapar du ett användarkonto för att kunna göra din ansökan

När du sedan har ett användarkonto går du till webbansökan.

» Här gör du din webbansökan

Dina personuppgifter kommer att registreras i vårt administrativa system enligt kommunens policy för personuppgiftsbehandling

Har du ett användarkonto men har glömt ditt lösenord, klickar du här!

För att vi ska kunna behandla din ansökan ska du alltid bifoga betyg/intyg från tidigare studier.


Ansökan för YH-utbildningar är öppen 1 februari - 15 april

Mer information

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning