Ansökan

Du gör din ansökan via webbansökan

Till webbansökan

För att vi ska kunna behandla din ansökan ska du alltid bifoga betyg/intyg från
tidigare studier
.

Start hösten

Webbansökan öppen 1 april – 15 maj

Ansökan stängd 15 maj - 1 juni.

Därefter öppnas ansökan åter för reservantagning.

Start våren

Webbansökan öppen 1 oktober – 15 november

Ansökan stängd 15 november - 1 december.

Därefter öppnas ansökan åter för reservantagning.

Mer information

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning