Ansökan

Du gör din ansökan via webbansökan

Till webbansökan

För att vi ska kunna behandla din ansökan ska du alltid bifoga betyg/intyg från
tidigare studier
.

Start hösten

Webbansökan öppen 1 april – 15 maj

Ansökan stängd 15 maj - 1 juni.
Därefter öppnas ansökan åter för reservantagning.

Start våren

Webbansökan öppen 1 oktober – 15 november

Ansökan stängd 15 november - 1 december.
Därefter öppnas ansökan åter för reservantagning.


Ansökan för YH-utbildningar är öppen 1 februari - 15 april

Till webbansökan


Mer information

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning