Uddevalla vuxenutbildning

Ansökan till vuxenutbildning

Här kan du ansöka till vuxenutbildning via webbansökan.

Webbansökan är öppen följande perioder

Start höst 2022:

Sökperiod 1: 1 april - 30 maj

  • 5 juni: sista kompletteringsdag av betyg/intyg
  • 9-10 juni: antagningsbesked med svarskrav mailas ut
  • 24 juni: sista svarsdag

Sökperiod 2: 13 juni - 30 juni - antagning i mån av plats på kurs.

  • 3 juli: sista kompletteringsdag av betyg/intyg
  • 4 juli: reservantagning med svarskrav mailas ut
  • 8 juli: sista svarsdag

Start vår 2023:

Ansökan är öppen 1 oktober - 15 november. Med reservation för ändringar.


Logga in med Bank-id eller Freja eID

» Här loggar du in i webbansökan
Bank-id eller Freja eID är en säker identifiering av dig på internet vilket krävs för att göra en webbansökan, om du inte har sökt tidigare.

Ansökan med Google gapp-konto

Om du är elev på Uddevalla vuxenutbildning idag och skall göra ytterligare en ansökan kan du här logga in till webbansökan med ditt Google gapp-konto.
» Här loggar du in till webbansökan via Google gapp-konto

Här ansöker du till SFI

» Här loggar du in i webbansökan för SFI
Anmälan görs tillsammans med en Studie- och yrkesvägledare.
Kontakta studie- och yrkesvägledning på telefon 0522-69 61 90 eller syv-vux@uddevalla.se

Är du redan antagen på vuxenutbildningen och vill se din studieinformation (schema, studieplan, m.m ) kan du logga in här med ditt Google gapp-konto.

Om du bor i en annan kommun

Du som INTE är folkbokförd i Uddevalla kommun måste ta kontakt med den kommun där du är folkbokförd dvs din hemkommun, innan du gör en ansökan. Tag kontakt med en studie- och yrkesvägledare i din kommun.

Det är din hemkommun dvs den kommun där du är folkbokförd som beslutar om du får lov att studera i Uddevalla eller inte. Detta eftersom det är din hemkommun som skall betala för utbildningen.

Även om din folkbokföringskommun åtar sig att betala utbildningskostnaderna, innebär det inte att du per automatik har blivit antagen till den utbildning som du sökt.


Har du inget BankID?

Har du inget bankID så rekommenderar vi er att skaffa det
» Här kan du få hjälp att skaffa BankID


Mer information

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning