Webbansökan

Du som INTE är folkbokförd i Uddevalla kommun måste ta kontakt med den kommun där du är folkbokförd dvs din hemkommun, innan du gör en ansökan. Tag kontakt med en studie- och yrkesvägledare i din kommun.

Det är din hemkommun dvs den kommun där du är folkbokförd som beslutar om du får lov att studera i Uddevalla eller inte. Detta eftersom det är din hemkommun som skall betala för utbildningen.

Även om din folkbokföringskommun åtar sig att betala utbildningskostnaderna, innebär det INTE att du per automatik har blivit antagen till den utbildning som du sökt.

Webbansökan

För att kunna göra en ansökan behöver du ett användarkonto.

» Här skapar du ett användarkonto för att kunna göra din ansökan

När du sedan har ett användarkonto går du till webbansökan.

» Här gör du din webbansökan

Dina personuppgifter kommer att registreras i vårt administrativa system enligt kommunens policy för personuppgiftsbehandling

Har du ett användarkonto men har glömt ditt lösenord, klickar du här!


Ansökningsperioder för ansökan till höstens kurser och utbildningar:

Sökperiod 1

1 april - 15 maj: web-sök öppet

15 juni: antagningsbesked skickas till den mail du uppgett vid ansökan

22 juni: sista datum för inlämning av svarsbesked på antagningen

Sökperiod 2

1 juni - 21 juni: web-sök öppet

3 juli: antagningsbesked skickas till den mail du uppgett vid ansökan

12 juli: sista datum för inlämning av svarsbesked på antagningen

Sökperiod 3

29 juni - 17 augusti: web-sök öppen för reservplatser. Antagning i mån av plats.

Start våren

Webbansökan öppen 1 oktober – 15 november

Ansökan stängd 16 november - 1 december.
Därefter öppnas ansökan åter för reservantagning i mån av plats.


Ansökan för YH-utbildningar är öppen för sen ansökan

(Stödpedagog inriktning funktionsnedsättning och Skräddare har stängt sin ansökan)
Se vilka YH-utbildningar som har öppet för sen ansökan HÄR


Tänk på att skicka med betyg i din ansökan annars kan vi inte behandla din ansökan.

Mer information

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning