Uddevalla vuxenutbildning

Ledning


Björn Värnberg

Verksamhetschef
Björn Wärnberg 0522-69 75 21


Annette

Rektor för RO 1
Yrkesutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar, studie- och yrkesvägledning
Annette Birgersdotter 0522- 69 78 13


Mia

Rektor för RO 2
Grundläggande och gymnasiala allmänna kurser, yrkesutbildningar och Särvux
Mia Terry 0522-69 78 69

Anneli

Rektor för RO 3
Svenska för invandrare och yrkesutbildningar
Anneli Gustafsson 0522-69 66 89


rektor

Rektor för RO 4
Svenska för invandrare och yrkesutbildningar
Lena Jannesson Hagman 0522-69 81 53


VUX Ledning CA

Rektor för RO 5
Yrkesutbildningar
Christina Almqvist 0522-69 58 85


enhetschef

Enhetschef
Administration
Stefan Delin 0522-69 78 86


mh

Utvecklare
Madeleine Hansson 0522-69 71 12