Ledning


Verksamhetschef
Ulf Larsson 0522-69 75 21


Rektor för RO 1; yrkesutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar
Annette Birgersdotter 0522- 69 78 13


Rektor för RO 2; grundläggande och gymnasiala allmänna kurser, yrkesutbildningar och Särvux
Mia Terry 0522-69 78 69

Rektor för RO 3; Svenska för invandrare och yrkesutbildningar
Anneli Gustafsson 0522-69 66 89


Rektor för RO 4; Svenska för invandrare och yrkesutbildningar
Lena Jannesson Hagman 0522-69 81 53


Enhetschef administration
Stefan Delin 0522-69 78 86


Enhetschef studie- och yrkesvägledning
Kristina Danielski 0522-69 78 57

 

mh

Utvecklare
Madeleine Hansson 0522-69 71 12