Om oss

Välkommen till Uddevalla Vuxenutbildning

Svärdet

Studier inom vuxenutbildning är till för dig som har bestämt dig för att satsa på dig själv och din framtid.

Du har bestämt dig för att ställa om!

För att stötta och hjälpa dig på den vägen arbetar vi med omställning som ledord.

Omställning – för din framtid

För oss som arbetar på Vuxenutbildningen innebär omställning, att vi samverkar med Arbetsförmedlingen, olika bransch-organisationer och det lokala näringslivet. Utifrån deras synpunkter och övrig omvärldsbevakning startar och avslutar vi utbildningar, utifrån de behov som finns på arbetsmarknaden. Det innebär att vårt utbud kan variera
över tid. Omställning innebär också att vi är flexibla inom undervisning, upplägg, tider att läsa på och inte minst i vårt bemötande av varje individ. Våra lärare arbetar med ett validerande förhållningssätt som innebär att dina tidigare erfarenheter och kunskaper tas till vara.
Ingen elev skall läsa något som den redan kan. Vi kartlägger alla elevers förkunskaper,
när de startar en ny kurs. Omställning för dig, innebär att klara de krav som ställs under studietiden, vars syfte är att du skall klara vidare och högre studier, men också vara bra förberedd inför kommande arbetsliv.

Uddevalla Vuxenutbildning har ett brett utbildningsregister med kompetent personal. Personalen vidareutvecklar sig kontinuerligt och arbetar situationsanpassat för att möta de studerandes behov och önskemål.

Vi är ca 160 anställda varav ca 140 lärare/utbildare.
Vi har studie- och yrkesvägledare och APL-samordnare.
Vi har bibliotek.
Vi har ett Studiecentrum.
Vi har cirka 3 600 studerande per år.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen

0522-69 60 00

vuxenutbildningen@uddevalla.se

Förslag på sidor