Uddevalla vuxenutbildning

Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vår verksamhet. Det sker genom att vi kontinuerligt identifierar och följer upp vårt arbete, och våra resultat.
En förutsättning är bland annat de utvärderingar och uppföljningar som görs efter varje avslutad kurs. Rektorerna analyserar alla resultat (betyg och intyg) och fastställer åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen inom varje kurs.

Analyser och åtgärder finns redovisade i rektorernas verksamhetsberättelse. För att kunna erbjuda god kvalitet är detta arbete viktigt, liksom att alla tar och känner ansvar i processen.

Vi arbetar cykliskt enligt denna modell.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00