ÖRP Öppenhet Respekt Professionalitet

Uddevalla Vuxenutbildning Kaserngården 1

Öppenhet

Öppenhet innebär för oss, ett välkomnande och generöst förhållningssätt, präglat av tillgänglighet. Vi har ett tillåtande diskussionsklimat där vi vågar vara oss själva samt är lyhörda för omvärldsförändringar och är ständigt redo för omställning.

Respekt

Respekt innebär för oss, att bemöta alla likvärdigt, utifrån individens förutsättningar.
Vi strävar efter att vara närvarande och ta tillvara på elevers och medarbetares kompetenser.

Professionalitet

Professionalitet betyder för oss, ett tydligt ledarskap, som präglas av stabilitet och lyhördhet, att vara en förebild och arbeta för både det kommunala och statliga uppdraget.

Vår målsättning är att alla som studerar och arbetar på Uddevalla Vuxenutbildning agerar enligt dessa grundteser, då får vi en arbetsplats för alla, som präglas av gott arbetsklimat och trevligt bemötande.

Ulf Larsson
Verksamhetschef

Lycka till med dina studier!

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00