Servicedeklaration för Uddevalla Vuxenutbildning

Svärdet

Omställning - för din framtid

Uddevalla kommun har en vision: "Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän!"

Ett av kommunens viktiga uppdrag är att erbjuda kommunal vuxenutbildning. För att du som medborgare ska veta vad du har rätt att förvänta dig har Barn- och utbildningsnämnden fastslagit en servicedeklaration för Vuxenutbildningen.

Servicedeklaration

Vi arbetar utifrån Uddevalla kommuns värdegrund som bygger på Öppenhet - Respekt - Professionalitet. Som kommuninvånare ska du alltid känna att du är välkommen till Vuxenutbildningen.

Kommunal vuxenutbildning finns för att du som vuxen ska stödjas och stimuleras i ditt lärande. Du ska ges möjligheter att utveckla dina kunskaper och din kompetens för att stärka din ställning i arbets- och samhällslivet och också främja din personliga utveckling.

Det innebär att vi erbjuder utbildningar på flera olika nivåer för vuxna:

 • Grundskolenivå
 • Gymnasienivå
 • Grundläggande särskolenivå
 • Gymnasial särskolenivå
 • Utbildning i svenska för invandrare
 • Yrkeshögskola

Vi garanterar att

 • du blir väl bemött på Uddevalla Vuxenutbildning
 • en individuell studieplan upprättas för dig som studerar hos oss
 • vi gör allt vi kan för att kunna erbjuda en stor bredd av kurser och utbildningar, för vidare studier eller arbete
 • du får möjlighet till studie- och yrkesvägledning
 • lärarna har den kompetens och utbildning som krävs för att du ska ha möjlighet att nå målen i kurserna
 • handlingsplaner och rutiner för likabehandling finns

Vi erbjuder

 • goda lärmiljöer
 • engagerad och kunnig personal
 • ett brett utbud av kurser och utbildningar, se utbildningar

Om vi inte uppfyller det vi garanterar

vill vi att du framför dina synpunkter. Dina upplevelser och synpunkter är viktiga i vårt utvecklingsarbete och vi vill alltid ha en dialog med dem som vi är till för.

Ansvarig för medborgarsynpunkter är:

Björn Wärnberg, Verksamhetsschef

Anette BirgersdotterRektor för yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar samt studie- och yrkesvägledningen

Mia Terry - Rektor för Grundläggande och gymnasiala allmänna kurser, Särvux samt yrkesutbildningar

Anneli Gustafsson - Rektor för Svenska för invandrare och yrkesutbilningar

Lena Jannesson Hagman - Rektor för Svenska för invandrare och yrkesutbilningar

Christina Ahlmqvist - Rektor för yrkesutbildningar

Stefan Delin - Enhetschef för administrationen