Uddevalla Lärlingscentrum

Etableringen av Lärlingscentrum är ett av de politiska uppdragen i Uddevalla kommuns Plan Integration 2030 inom område arbete och studier. Lärlingscentrum startar under våren 2022 som ett naturligt nav för samverkan mellan Uddevalla Gymnasieskola, Vuxenutbildning och Arbetsmarknadsavdelningen.

Samverkan mellan verksamheterna kommer ske både genom direkt samarbete i olika insatser, men också genom ökad kännedom om var andras verksamhetsområden. Samt skapa en tydlig väg in och kontaktyta för det lokala näringslivet.

  • Samordna kommunens resurser för arbetsmarknadsåtgärder och utbildning
  • Rätt insats från rätt funktion
  • Snabbare åtgärd mot arbete
  • Öka attraktiviteten som samarbetspart inom kompetensförsörjning

Lärlingscenter är både en fysisk plats i centralt belägna Margretegärdeskolan och en övergripande plattform för befintlig och fördjupad samverkan mellan enheterna och näringslivet.

  • Lärlingscentrum är hemvist för Vux lärlingar och deras samlingar, apl uppföljning och teoriundervisning. Inom vuxenutbildningen anordnas även lärlingsråd, handledarträffar och nätverk.
  • Gymnasieskolans etablerade arbete med yrkesutbildningar inom de flesta branscher
    bidrar med erfarenhet, ändamålsenliga verkstäder och specialsalar för yrkesundervisning.
  • Här finns möjligheter för Arbetsmarknadsavdelningens Jobbcafé, rekryteringsträffar, samhällsvägledning och introduktionsutbildningar, liksom Jobbcentrums samverkansmöte.

På Lärlingscentrum finns både fasta, ordinarie arbetsplatser, såväl som flexibla arbetsplatser att nyttja någon gång/vecka eller under avgränsad period. Lärlingscentrum innefattar i nuläget två mindre lektionssalar (20 pl ), ett konferensrum (10 pl ) samt studielandskap/lounge med sittgrupper och arbetsplatser.

För att stärka arbetet med arbetslivets kompetensförsörjning avser Lärlingscentrum att genom nätverkande och information öka arbetsgivares kännedom om möjlighet till påverkan av utbildningsutbudet genom behovskartläggningar och underlag för apl /praktik.

Kontakt

Maria Jonasson, Lärlingskoordinator
0522 - 69 78 21
maria.e.jonasson@uddevalla.se

Linda Lärk, Lärlingskoordinator
0522 - 69 78 84
linda.lark@uddevalla.se

Adress

Margaretegärde
Skolgatan 2
451 30 Uddevalla