Fördjupad kompetenskartläggning

(utförs av lärare)

  • Strukturerad dokumentation utifrån tester/arbetsprov mm
  • Insamlad information utifrån kartläggningen bedöms

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00