Uddevalla vuxenutbildning

Fördjupad kompetenskartläggning

Fördjupad kompetens

(utförs av lärare)

  • Strukturerad dokumentation utifrån tester/arbetsprov mm
  • Insamlad information utifrån kartläggningen bedöms