Uddevalla vuxenutbildning

Översiktlig kompetenskartläggning

Studerande tjej

A.1  Inledande kompetenskartläggning via samtal eller ansökan (SYV)

A.2 Nivåbestämning, Kartläggningsutlåtande med rekommendation till kurs
(lärare och/eller SYV)