Uddevalla vuxenutbildning

Validering Intyg

Betyg

Dokumentera kunskaper och kompetenser i förhållande till nationella kurs- och ämnesplaner

Kan genomföras med Orienteringskurs 1D
(om det huvudsakliga syftet är att ge tillfälle till validering)


Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00