Var med och fira!

Högsta betyg för Skräddare.

Vid Myndigheten för yrkeshögskolans kvalitetsgranskning 2018 av Skräddare lyder bedömningen att utbildningen uppfyller myndighetens fastställda kriterier och har mycket hög kvalité.

Fira

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00