Vem får läsa på Vuxenutbildningen?

Det får du göra om;

  • du är folkbokförd i Uddevalla kommun

    Är du folkbokförd i annan kommun tar du kontakt med din hemkommun och söker utbildningen i Uddevalla genom den.

  • du fyller 20 år senast andra kalenderhalvåret det år du söker eller om du har slutfört nationellt program på gymnasieskolan (med slutfört menas; slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis)

  • du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen


Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se