Allergier

Allergier

Har du allergiska besvär som gör att det blir besvär för dig i skolmiljön är det viktigt att du informerar oss om det.

Här lämnar du information om din allergi till oss Pdf, 140.5 kB.

Det är viktigt att notera att Vuxenutbildningen aldrig kan garantera en miljö helt fri från de produkter och ämnen du är allergisk emot.

Ytterst är det ditt ansvar, men vi skall givetvis underlätta för dig.

Observera att du själv måste fylla i en ny blankett varje januari/augusti.

Förslag på sidor