Antagningsbesked

Välkommen till
Uddevalla Vuxenutbildning

Du har fått ett antagningsbesked till någon av våra utbildningar som startar hösten 2019.

Kursstarter
Klicka här till vänster och få information om start!

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se