Antagningsbesked - Fordonsmekaniker

Information till dig som har fått antagningsbesked med start våren 2023.

mekaniker

Gäller även Fordonsmekaniker med Svenska.

Start

Tisdag 10 januari, kl. 08.30

Plats

Kaserngården 1 A, I17-området.
Samlingssal s123 på våning 1.

Obligatorisk närvaro, annars kan du mista din plats på utbildningen.

Lärare

Carin Ögren, carin.ogren@uddevalla.se 0522-69 69 57

Sorin Ardelean, sorin.ardelean@uddevalla.se, 0522-69 75 31

Martin Ahl, martin.ahl@uddevalla.se, 0522-69 72 45

Kurslitteratur

Information om kurslitteratur fås vid kursstart.


Förslag på sidor