Antagningsbesked - Servicemedarbetare inom sjukhusmiljö

Information till dig som har fått antagningsbesked med start våren 2023.

Informationsmöte

Onsdag 18 januari, kl. 15.00-16:30.

Plats

Kaserngården 1 A, I17-området.
Samlingssal s123 på våning 1.

Obligatorisk närvaro, annars kan du mista din plats på utbildningen.

Lärare

Emilie Fredriksson
emilie.fredriksson@uddevalla.se
0522- 69 77 33

Jenny Thoren
jenny.thoren@uddevalla.se
0522- 69 78 12

Kurslitteratur

Information om kurslitteratur fås vid kursstart.


Förslag på sidor