Fastighetsskötsel med yrkessvenska

Fastighetsskötsel

Start

Måndag 26 oktober kl. 09.00.

Plats

Uddevalla Vuxenutbildning, Lejonet, Kaserngården 6 B, Sal L224, våning 2.

Obligatorisk närvaro, annars kan du mista din plats på utbildningen.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00