Filmarbetarlärling

Lärlingsutbildning Bygg

Start

Måndag 29 augusti, tid meddelas av lärare
Om du är frånvarande vid första tillfället mister du din plats på utbildningen. Om du inte har möjlighet att delta vid uppstarten, måste detta meddelas läraren i förväg

Plats

På distans via meet. Länk skickas ut någon vecka innan uppstarten.
Obligatorisk närvaro, annars kan du mista din plats på utbildningen.

Dator

Du behöver ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Delar av den teoretiska undervisningen sker digitalt, på distans.

Google-konto

Ditt elevkonto

Lärare

Gustav Johansson gustav.johansson@uddevalla.se

Kurslitteratur

Största delen är digitalt material, ev övrig kurslitteratur bekostas av den studerande

Arbetskläder


Lämpliga arbetskläder bekostas av eleven själv. Beroende på lärlingsplats kan olika krav finnas på arbetskläder/skyddsutrustning.

Studiemedel


Utbildningen berättigar till studiemedel. Under första veckan träffar ni SYV som hjälper er vid frågor om studiefinansiering.

ev uppdatering kan ske fram till en vecka före kursstart

Förslag på sidor