Fordonsmekaniker med Svenska

inriktningar personbil och tunga fordon

personbil

Start

Måndag 19 augusti kl. 10.00.

Plats

Karolinen, Infanterivägen 1, bakom Svevia.

Obligatorisk närvaro, annars kan du mista din plats på utbildningen.

Ta med

Arbetskläder (oömma arbetsbyxor, skjorta eller t-shirt) och skor med stålhätta.

Lärare

Jens Hermansson, 0522-69 72 45. Lars Nilsson, 0522-69 75 31. 
Jonny Madenvik, 0522-69 71 60. Carin Ögren, 0522-69 69 57

Kurslitteratur

Information om kurslitteratur fås vid kursstart.

Förslag på sidor