Golvläggare

Betongarbetare

Start

Måndag 17 oktober,  kl. 08.30.

Plats

Karolinen, Infanterivägen 4, bakom Svevia.

Om du är frånvarande vid första lektionstillfället mister du din plats på utbildningen.
(Gäller inte om du i förväg har kontaktat oss och meddelat att du är sjuk – vid sjukdomssymptom ber vi dig att inte komma till skolan)

Dator


Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Delar av den teoretiska undervisningen och apl-uppföljning kommer ske digitalt.

Google-konto

Ditt elevkonto

Lärare

Bengt-Göran Karlsson
bengt-goran.karlsson@uddevalla.se
070-1758141

Kurslitteratur och arbetskläder


Lämpliga arbetskläder bekostas av eleven själv. Beroende på lärlingsplats kan olika krav finnas på arbetskläder/skyddsutrustning. Information om läromedel och skyddskläder får du av läraren vid kursstart.

Studiemedel


Utbildningen berättigar till studiemedel. Under första veckan träffar ni SYV som hjälper er vid frågor om studiefinansiering.


ev uppdatering kan ske fram till en vecka före kursstart

Förslag på sidor