Engelska grundläggande

Start

Undervisning enligt schema från och med måndag 22 augusti.

Reservation för eventuella ändringar. Schemat kan komma att uppdateras och därför är det viktigt att du innan kursstart kontrollerar schemat.

Engelska

Inför kursstart

Läs igenom informationen i Flödet.

Skaffa kurslitteraturen och bekanta dig med den.

Lärare


Delkurs 1, 2
Galina Granqvist, galina.granqvist@uddevalla.se

Delkurs 3, 4
Mariella Andersson Godin, maan05@gapp.uddevalla.se

Kurslitteratur

Tillhandahålles/delas ut av lärare i samband med första lektionen.

Ditt Google-konto

Läs mer om ditt konto här

Kurskoder till Google Classroom

Engelska delkurs 1 med start januari: izku4ve

Engelska delkurs 3 med start januari: b7zw36s

Engelska delkurs 4 med start mars: 4i7cyzp

Meetlänk

Länk till Meet finner du i Classroom

Förslag på sidor