Matematik halvfart

Start

Undervisning enligt schema från och med måndag 22 augusti.

Reservation för eventuella ändringar. Schemat kan komma att uppdateras och därför är det viktigt att du innan kursstart kontrollerar schemat.

Matematik gruv antagning

Delkurs 1

Lärare
Lena Nilsson, leni01@gapp.uddevalla.se

Kurslitteratur

Corda Nova del 1 och 2.
Du behöver inte köpa lärobok, den finns att låna på skolan i Bibloteket på våning 2 i Svärdet. Däremot måste du själv ha med penna, sudd, rutigt papper och linjal.

Ditt googlekonto
Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Classroom

vspy73s
Meetlänk till din lektion finner du i Google Classroom

Delkurs 2

Lärare
Lena Nilsson, leni01@gapp.uddevalla.se

Kurslitteratur
Corda Nova del 1 och 2.
Du behöver inte köpa lärobok, den finns att låna på skolan i Bibloteket på våning 2 i Svärdet.
Däremot måste du själv ha med penna, sudd, rutigt papper och linjal.

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom
idh2k2n
Meetlänk till din lektion finner du i Google Classroom

Delkurs 3

Lärare
Jan Bredeby, jabr01@gapp.uddevalla.se

Kurslitteratur
Corda Nova del 3
Du behöver inte köpa lärobok, den finns att låna på skolan i Bibloteket på våning 2 i Svärdet.
Däremot måste du själv ha med penna, sudd, rutigt papper och linjal.

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom
gfkl4mz
Meetlänk till din lektion finner du i Google Classroom

Delkurs 4

Lärare
Jan Bredeby, jabr01@gapp.uddevalla.se

Kurslitteratur

Corda Nova delkurs 4

Du behöver inte köpa lärobok, den finns att låna på skolan i Bibloteket på våning 2 i Svärdet.

Du behöver själv ha med dig penna, sudd, rutigt papper och linjal.

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom
cgufsui

Meetlänk till din lektion finner du i Google Classroom

Förslag på sidor