Orienteringskurs Samhällskunskap

studerande vux

Start

Undervisning enligt schema från och med tisdag 23 augusti.

Reservation för eventuella ändringar. Schemat kan komma att uppdateras och därför är det viktigt att du innan kursstart kontrollerar schemat.

Du blir studieaktiverad på första lektionstillfället.
Meetlänk till din lektion finner du i Google Classroom för respektive kurs.

Lärare

Mikael Andersson, mikael.andersson@uddevalla.se

Dator

 

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Kurslitteratur

Finns att låna på skolan.

Exempel på kursinnehåll

Samhällskunskap: aktuella nyhetshändelser och hur Sverige fungerar
Geografi: kartor, länder, städer och sevärdheter
Historia: historiska epoker, händelser och personer
Religion: grundläggande kunskap om världsreligionerna och livsåskådningsfrågor

Omfattning

10 poäng per vecka. Deltidsstudier, 100 p.
Kontinuerlig antagning. Undervisningen sker i grupp och med individuell handledning.

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Förslag på sidor