Toggle navigation
Uddevalla vuxenutbildning

Gymnasiala allmänna kurser

Start

Obligatorisk digital informationsträff den 23 augusti för dig som läser en gymnasial kurs för första gången på Uddevalla Vuxenutbildning. Meetlänk till digital träff har du fått skickat till din e-postadress.

Undervisning enligt schema från och med tisdag 24 augusti.
Första lektionstillfälle sker digitalt via meet. Meetlänk till din lektion finner du i Google Classroom för respektive kurs.

Reservation för eventuella ändringar.
Schemat kan komma att uppdateras och därför är det viktigt att du innan kursstart kontrollerar schemat på hemsidan.

Gymnasiala allmänna kurser

Kursstarter

Klicka här till vänster i menyn och få information om start!
Om du använder en mobil enhet så klickar du på menyraden högst upp på sidan för att välja din kurs eller utbildning.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00

 

Mer information

Så här loggar du in i G Suite

IT på VUX