Biologi 1

Biologi 1

Start

Undervisning enligt schema från och med tisdag 23 augusti.

Reservation för eventuella ändringar. Schemat kan komma att uppdateras och därför är det viktigt att du innan kursstart kontrollerar schemat.

Du blir studieaktiverad på första lektionstillfället.
Meetlänk till din lektion finner du i Google Classroom för respektive kurs.

Lärare

Linnéa Tångne, lita03@gapp.uddevalla.se

Detta bör du göra innan kursen börjar

 1. Köp läroboken Karlsson, m.fl.  Biologi 1, Liber, ISBN: 91-47–08523-1 i någon nätbokhandel ex. bokus.com eller adlibris.com.
 2. Lär känna boken genom följande arbetsgång:
  - Läs författarens förord
  - Läs igenom Innehållsförteckningen och se om du känner igen något från tidigare
  studier
  - Titta längst bak i boken vilka register och förteckningar som finns där – fundera hur du
  skulle kunna använda dessa
 3. Läs igenom det inledande avsnittet i första kapitlet s. 12 – 16 och fundera på begreppen som du möter i texten.
 4. När vi träffas kommer vi att diskutera höstens kursplanering och vilka moment i läroboken som ingår.

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Biologi 1 - vohbdll

Meetlänk till din lektion finner du i Google Classroom

 

Förslag på sidor