Biologi 2

Biologi 2

Digital uppstart

Första lektionstillfälle sker digitalt via meet. Lärare informerar då om kursens upplägg.

Undervisning enligt schema från och med tisdag 18 januari.
Obligatorisk närvaro, annars kan du mista din plats på utbildningen. Maila din lärare om du inte kan närvara.

Du blir studieaktiverad på första lektionstillfället.
Meetlänk till din lektion finner du i Google Classroom för respektive kurs.


Lärare

Linnéa Tångne, lita03@gapp.uddevalla.se

Kurslitteratur

Biologi 2. Bengt-Olov Molander, Janne Karlsson, Per-Olof Wickman.
ISBN: 978-91-47-08590-3

Köp läroböckerna i någon nätbokhandel ex. bokus.com eller adlibris.com:

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Biologi - oeruufc

Meetlänk till din lektion finner du i Google Classroom

Förslag på sidor