Toggle navigation

Engelska 5

Engelska

Start

Undervisning enligt schema från och med tisdag 19 januari.

Reservation för eventuella ändringar.
Schemat kan komma att uppdateras och därför är det viktigt att du innan kursstart kontrollerar schemat på hemsidan.

Lärare

Harriet Otter, haot01@gapp.uddevalla.se

Kurslitteratur

Solid Gold 1. (SG). Eva Hedencrona et al. (2014). Studentlitteratur: Lund,
ISBN: 9789144084176

Solid Gold 1. Key ISBN: 9789144104041

Boken kan köpas i någon nätbokhandel ex. bokus.com eller adlibris.com.

Inför kursstart

Bekanta dig med läroboken och alla dess delar samt navigera runt i Classroom.

Gör uppgift i Classroom under klassuppgifter. Lämna in uppgiften via Classroom.
När uppgiften är inlämnad blir du registrerad på kursen och studieaktiverad.

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Engelska 5 Dagtid - 6k5nxou

Engelska 5 Kvällstid - kmciktf

Meetlänk

Engelska 5 Dagtid - https://meet.google.com/eqe-weew-cjo

Engelska 5 Kvällstid - https://meet.google.com/wow-ffua-wgb

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00