Toggle navigation

Engelska 5

Start

Undervisning enligt schema från och med tisdag 18 augusti.

Reservation för eventuella ändringar.
Schemat kan komma att uppdateras och därför är det viktigt att du innan kursstart kontrollerar schemat.

Lärare

Galina Granqvist, galina.granqvist@uddevalla.se

Kurslitteratur

Köp läroboken Echo Main Issues av Kevin Frato, Natur &Kultur, ISBN 978-91-27-42729-7 i någon nätbokhandel ex. bokus.com eller adlibris.com. Aktivera koden till läroboken, så att du ser hur den fungerar.
English Grammar Check, 55 kr, köper du i receptionen.

Inför kursstart

Läs inför första kurstillfället i kurslitteraturen Echo Main Issues och läs Searching for Information (s. 143 – 144)

Gör uppgift i Classroom under klassuppgifter "Introduction assignment, Eng. 5” som publiceras 3 augusti.

Lämna in uppgiften via Classroom.

När uppgiften är inlämnad blir du registrerad på kursen och studieaktiverad.

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Engelska 5 Dagtid - pdrzy2d

Engelska 5 Kvällstid - jxlp62u

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00