Toggle navigation

Engelska 6

engelska

Start

Undervisning enligt schema från och med tisdag 19 januari.

Reservation för eventuella ändringar.
Schemat kan komma att uppdateras och därför är det viktigt att du innan kursstart kontrollerar schemat på hemsidan.

Kväll start 2 börjar den 26 oktober.

Lärare

Galina Granqvist, gagr01@gapp.uddevalla.se

Kväll start 2:
Astrid Nyberg, asny01@gapp.uddevalla.se

Kurslitteratur

Solid Gold 2 (SG). Eva Hedencrona et al. (2015). Studentlitteratur: Lund
ISBN: 9789144107806

Solid Gold 2. Key ISBN: 9789144110745

Boken kan köpas i någon nätbokhandel ex. bokus.com eller adlibris.com.

Inför kursstart

Lär känna boken genom följande arbetsgång:
- Läs författarnas förord
- Läs igenom Innehållsförteckningen och se hur boken är uppbyggd
- Det finns också en kod på insidan av bokomslaget för att komma åt den web-baserade boken – följ instruktionerna och se till att du kan komma åt alla övningar

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Engelska 6 Dagtid - 5kdw4fa

Engelska 6 Kvällstid - ugt6zqg

Meetlänk

Engelska 6 Dagtid - https://meet.google.com/lookup/cwd66hqnmt

Engelska 6 Kvällstid - https://meet.google.com/lookup/fzhzqna3qy

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00