Toggle navigation

Engelska 7

Engelska 7 antagning

Start

Undervisning enligt schema från och med tisdag 19 januari.

Reservation för eventuella ändringar.
Schemat kan komma att uppdateras och därför är det viktigt att du innan kursstart kontrollerar schemat på hemsidan.

Lärare

Harriet Otter, haot01@gapp.uddevalla.se

Kurslitteratur

Solid Gold 3. (SG). Eva Hedencrona et al. (2016). Studentlitteratur: Lund
ISBN: 9789144114552 

Solid Gold 3. Key ISBN: 9789144116679 

Boken kan köpas i någon nätbokhandel ex. bokus.com eller adlibris.com.

Inför kursstart

Bekanta dig med läroboken och alla dess delar samt navigera runt i Classroom.

Gör uppgift i Classroom under klassuppgifter. Lämna in uppgiften via Classroom.
När uppgiften är inlämnad blir du registrerad på kursen och studieaktiverad.

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Engelska 7 - 5lylply

Meetlänk

https://meet.google.com/jee-qkob-pds

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00