Toggle navigation

Engelska 7

Start

Undervisning enligt schema från och med tisdag 18 augusti.

Reservation för eventuella ändringar.
Schemat kan komma att uppdateras och därför är det viktigt att du innan kursstart kontrollerar schemat.

Lärare

Harriet Otter, harriet.otter@uddevalla.se

Kurslitteratur

Köp läroboken Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones: Progress Gold C, ISBN: 978-91-44–03565-9 i någon nätbokhandel ex. bokus.com eller adlibris.com.

Lär känna boken genom följande arbetsgång:
- Läs författarnas förord
- Läs igenom Innehållsförteckningen och se hur boken är uppbyggd
- Det finns också en kod på insidan av bokomslaget för att komma åt den
web-baserade boken – följ instruktionerna och se till att du kan komma
åt alla övningar

Läs igenom Resource Section s. 111 – 139 och se till att du förstår det som står där. Vi kommer att använda oss av detta material under kursens gång.

Gör övningsuppgifterna på sidan 198 – 202.

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Engelska 7 - uvydwcv

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00