Toggle navigation
Uddevalla vuxenutbildning

Fysik 1b2

Fysik 1

Digital uppstart

Första lektionstillfälle sker digitalt via meet. Lärare informerar då om kursens upplägg.

Undervisning enligt schema från och med tisdag 18 januari.
Obligatorisk närvaro, annars kan du mista din plats på utbildningen. Maila din lärare om du inte kan närvara.

Du blir studieaktiverad på första lektionstillfället.
Meetlänk till din lektion finner du i Google Classroom för respektive kurs.

Lärare

Anette Malm, anma13@gapp.uddevalla.se

Kurslitteratur

Köp läroböckerna i någon nätbokhandel ex. bokus.com eller adlibris.com:
Tabeller och formler för NV- och TE-programmen av Ekbom mfl. Liber.
ISBN 978-91-47-01746-1.
Fysik 1 Impuls Frankel Gottfridsson Jonasson
ISBN 978-91-40-67415-9.

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Fysik 1 - flfm5uh

Meetlänk

Länk till Meet finns i Classroom

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00