Fysik 2

Fysik 2

Start

Undervisning enligt schema från och med tisdag 23 augusti.

Reservation för eventuella ändringar. Schemat kan komma att uppdateras och därför är det viktigt att du innan kursstart kontrollerar schemat.

Du blir studieaktiverad på första lektionstillfället.
Meetlänk till din lektion finner du i Google Classroom för respektive kurs.

Lärare

Anette Malm, anma13@gapp.uddevalla.se

Kurslitteratur

Köp läroböckerna Fraenkel Gottfridsson Jonasson; Fysik 2 impuls.
ISBN: 978-91-40-67708-2. Ekbom, Lillieborg med flera: Tabeller och formler för NV- och TE-programmen. ISBN: 978-91-47-01746-1

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Fysik 2 - 3pbjbct

Meetlänk

Länk till Meet finns i Classroom

Förslag på sidor