Historia 1a1, 1a2 och 1b

Historia 1

Digital uppstart

Första lektionstillfälle sker digitalt via meet. Lärare informerar då om kursens upplägg.

Undervisning enligt schema från och med tisdag 18 januari.
(Historia 1a1 startar 28 mars)

Obligatorisk närvaro, annars kan du mista din plats på utbildningen. Maila din lärare om du inte kan närvara.

Du blir studieaktiverad på första lektionstillfället.
Meetlänk till din lektion finner du i Google Classroom för respektive kurs.

Lärare

Mikael Andersson, mian01@gapp.uddevalla.se

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas av lärare vid kursstart.

Inför kursstart

Gör uppgift i Classroom under Klassuppgifter "Målen med mina studier".
Lämna in uppgiften via Classroom.

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Historia 1a1 - pgu5dua

Historia 1a2 - hse42wx

Historia 1b - w5irk33

Meetlänk till din lektion finner du i Google Classroom.

Förslag på sidor