Toggle navigation

Historia 1a1, 1a2 och 1b

Historia 1

Start

Undervisning enligt schema från och med tisdag 19 januari.
(Historia 1a1 startar 29 mars)

Reservation för eventuella ändringar.
Schemat kan komma att uppdateras och därför är det viktigt att du innan kursstart kontrollerar schemat på hemsidan.

Lärare

Mikael Andersson, mian01@gapp.uddevalla.se

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas av lärare vid kursstart.

Inför kursstart

Gör uppgift i Classroom under Klassuppgifter "Målen med mina studier" publiceras 3 augusti.
Lämna in uppgiften via Classroom.

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Historia 1a1 - pgu5dua

Historia 1a2 - hse42wx

Historia 1b - w5irk33

Meetlänk:

Historia 1a1 - https://meet.google.com/wkx-pwiu-qjx?authuser=0

Historia 1a2 - https://meet.google.com/wkx-pwiu-qjx?authuser=0

Historia 1b - https://meet.google.com/wkx-pwiu-qjx?authuser=0

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00