Historia 2a, 2b

Historia 1

Start

 

Lärare

Mikael Andersson, mian01@gapp.uddevalla.se

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas av lärare vid kursstart.

Inför kursstart

Gör uppgift i Classroom under Klassuppgifter "Målen med mina studier".
Lämna in uppgiften via Classroom.

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Historia 2a -

Historia 2b -

Meetlänk till din lektion finner du i Google Classroom.

Förslag på sidor