Toggle navigation

Information och kommunikation 1

Start

Undervisning enligt schema från och med tisdag 18 augusti.

Reservation för eventuella ändringar.
Schemat kan komma att uppdateras och därför är det viktigt att du innan kursstart kontrollerar schemat.

Lärare

Maria Resenius, maria.resenius@uddevalla.se

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas av lärare vid kursstart.

Inför kursstart

Gå med i kursen Information och kommunikation 1 med kurskoden.

Gör en uppgift i Classroom under Klassuppgifter.

Lämna in uppgiften via Google Classroom, kursen Information och kommunikation 1.

När uppgiften är inlämnad blir du registrerad på kursen och studieaktiverad.

En instruktionsfilm, gör första uppgiften i kursen https://youtu.be/1dWHh6_eiS0

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Information och Kommunikation 1 - r4sno73

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00