Information och kommunikation 1

Information kommunikation antagning

Start

Undervisning enligt schema från och med tisdag 23 augusti.

Reservation för eventuella ändringar. Schemat kan komma att uppdateras och därför är det viktigt att du innan kursstart kontrollerar schemat.

Du blir studieaktiverad på första lektionstillfället.
Meetlänk till din lektion finner du i Google Classroom för respektive kurs.

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas av lärare vid kursstart.

Ditt googlekonto

Läs mer om ditt konto här

Kurskod till Google Classroom

Grupp 1 - exqf3cr

Meetlänk till

https://meet.google.com/wii-rbfg-vce

Lärare

Grupp 1 - Galina Granqvist , gagr01@gapp.uddevalla.se


Förslag på sidor