Kost och Hälsa Dagtid

kost

Måndag 17 augusti är det obligatorisk informationsdag.
Vi återkommer med tider.

Vänligen håll dig uppdaterad genom att besöka vår hemsida regelbundet.

Start

Torsdag 20 augusti kl. 09.00-12.00

Plats

Uddevalla Vuxenutbildning, Kaserngården 1 A, sal 121, våning 1,
Obligatorisk närvaro, annars kan du mista din plats på utbildningen.

Lärare

Elisabet Myrehag, 0522- 69 78 06

Dator

Man bör ha tillgång till dator för att klara hemuppgifter.

Kostnader

Eftersom du har mycket praktiska lektioner med provsmakning, kommer en råvarukostnad på 300 kronor att tas ut.

CSN-period

2020-08-17--2021-01-01.

Förslag på sidor